Cơm Tấm is the Vietnamese Dish You Must Try Now!

Facebook Share Twitter Share LinkedIn Share Pinterest Share E-Mail Share

Cơm tấm is made from gạo tấm (broken rice), with toppings such as grilled pork chop and steamed egg meatloaf served with sweet and tangy fish sauce on the side. It's popular in the morning, but can also be found throughout the day for lunch, dinner a

Tên Miền: culturemagazin.com

Link redirect: https://culturemagazin.com/com-tam-broken-rice-is-the-vietnamese-dish-that-you-must-try-now

Hãy để lại ý kiến ​​của bạn tại đây:

Bài liên quan: Cơm Tấm

Cơm tấm - Wikipedia

Xem thêm: en.wikipedia.org

Cơm Tấm - Wikipedia

Cơm tấm or com tam ( US: / kʌm təm /; Vietnamese: [kəːm tə̌m]) is a Vietnamese dish made from rice with fractured rice grains. Tấm refers to the broken rice grains, while cơm refers to cooked rice. [1] [2] Although there are varied names like cơm tấm […]

Cơm tấm - Wikipedia tiếng Việt

Xem thêm: vi.wikipedia.org

Cơm Tấm - Wikipedia Tiếng Việt

Cơm tấm. Cơm tấm (hay còn gọi là Cơm tấm Sài Gòn [1] [2] [3]) là một món ăn Việt Nam có nguyên liệu chủ yếu từ gạo tấm. [4] Dù có nhiều tên gọi ở các vùng miền khác nhau, tuy nhiên nguyên liệu và cách thức chế biến của món ăn trên gần như là giống nh […]