Cơm tấm (broken rice) - VietnamOnline.com

Facebook Share Twitter Share LinkedIn Share Pinterest Share E-Mail Share

"Cơm tấm" is enjoyed with fragrant grilled pork, tough thinly shredded pork skin (called "bì") and various green and pickled vegetables, accompany with omelet, prawn paste cakes and grilled prawns. Photo: vnexpress.vn. Sometimes, soy sauce or sesame

Tên Miền: www.vietnamonline.com

Link redirect: https://www.vietnamonline.com/entry/com-tam-broken-rice.html

Hãy để lại ý kiến ​​của bạn tại đây:

Bài liên quan: Cơm Tấm

Cơm tấm - Wikipedia

Xem thêm: en.wikipedia.org

Cơm Tấm - Wikipedia

Cơm tấm or com tam ( US: / kʌm təm /; Vietnamese: [kəːm tə̌m]) is a Vietnamese dish made from rice with fractured rice grains. Tấm refers to the broken rice grains, while cơm refers to cooked rice. [1] [2] Although there are varied names like cơm tấm […]

Cơm tấm - Wikipedia tiếng Việt

Xem thêm: vi.wikipedia.org

Cơm Tấm - Wikipedia Tiếng Việt

Cơm tấm. Cơm tấm (hay còn gọi là Cơm tấm Sài Gòn [1] [2] [3]) là một món ăn Việt Nam có nguyên liệu chủ yếu từ gạo tấm. [4] Dù có nhiều tên gọi ở các vùng miền khác nhau, tuy nhiên nguyên liệu và cách thức chế biến của món ăn trên gần như là giống nh […]